#ยื่นResumeXเตย |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

#ยื่นResumeXเตย

เมื่อสาวเหนือมายื่นResume CEO กับ Producer จะรับมือยังไง!!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน