ใต้โต๊ะทำงาน เมื่อบริษัทถึงวิกฤต ผู้สนับสนุนหายไปไหนหมด!?! |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

ใต้โต๊ะทำงาน เมื่อบริษัทถึงวิกฤต ผู้สนับสนุนหายไปไหนหมด!?!

เอาล๊าววววว เมื่อบริษัท กล้วยตาก ถึงคราววิกฤต
ผู้สนับสนุนหายหมดเกลี้ยง แม้แต่จอทีวียังดำ
CEO เผือก กับ Producer อาร์ต จะแก้ปัญหายังไงไปดู!!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน