ใต้โต๊ะทำงานxเอกสาร เมื่อยอดแชร์ Live ไม่ถึงเป้า!! |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

ใต้โต๊ะทำงานxเอกสาร เมื่อยอดแชร์ Live ไม่ถึงเป้า!!

เมื่อยอดแชร์ Live ไม่ถึงเป้า! เอกสาร CEO เผือก และ Producer อาร์ต
ถึงกับต้องออกมาเช็คชื่อ แต่ไม่ได้มาเช็คโบ้ๆเบ้ๆนะ ต้องรถบั๊มพ์สไตล์เท่านั้น!!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน