ใต้โต๊ะทำงานxบอสวศิน เมื่อบอสวศินเจรจาเทคใต้โต๊ะ! |

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ใต้โต๊ะทำงานxบอสวศิน เมื่อบอสวศินเจรจาเทคใต้โต๊ะ!

เมื่อบอสวศินมาเจรจาเทคใต้โต๊ะทำงาน บอกเลย เมื่อบอสวศินมาเจรจาเทคใต้ #เพลีย2018
พร้อมกับการเป็น Mentor ครั้งแรก ของ CEO และ Producer
บอกเลยว่าปั้นเด็กมันไม่ง่าย แต่ก็ได้มาหลายตับ ฮาแค่ไหนไปดู!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน