#ยื่นResumeXเอมิ ไหนบอกแกร่งดั่งภูผา!? |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

#ยื่นResumeXเอมิ ไหนบอกแกร่งดั่งภูผา!?

วีคนี้เจอกับเอมิ สาวเทคนิคการแพทย์ที่เคยไปเรียนถึงญี่ปุ่น
บอกเลยว่า ขุดประสบการณ์จากหนังซีรี่ส์มาคุยให้ยับบบ!!!
ยังไม่หมด ลงลึกกันถึงขั้นตรวจกระสุน ยับแค่ไหนต้องดู!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน