ทบทวนคำศัพท์ #ใต้โต๊ะทำงาน แต่ละดอกบอกเลยสุดจัดปลัดกรี๊ด!! |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

ทบทวนคำศัพท์ #ใต้โต๊ะทำงาน แต่ละดอกบอกเลยสุดจัดปลัดกรี๊ด!!

Creator ด้านศัพท์แสลง ต้องยกให้ทีมกล้วยตากของพวกเรานะฮับ
แต่ละดอกนี่สุดจัด เพราะน้านนนเรามาทบทวนกันหน่อย ไปเริ่ม!!
ปล. เจอกันเทปแรกของปี วันพุธที่ 9 มกราคม 2019 เด้อ!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน