#ยื่นResumeXมี่ มึงระวังนะพี่อาร์ตเค้า...? |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

#ยื่นResumeXมี่ มึงระวังนะพี่อาร์ตเค้า...?

สาวดีไซเนอร์คนนี้มาใต้โต๊ะทำงาน เพื่อนก็เตือนให้ระวัง
บอกมึงพี่อาร์ตเค้า........!! (เค้าอะไรไปดู!!!)

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน