#มหาลัยใต้โต๊ะXสุพิชญา ดีมานด์ซัพพลายอาร์ตเป็นไง |

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน

#มหาลัยใต้โต๊ะXสุพิชญา ดีมานด์ซัพพลายอาร์ตเป็นไง

สาวเศรษฐศาสตร์คนนี้มาที บอกเลย #ดียยย์
จนดีมานด์ซัพพลายแปรปรวนไปหมด!!! เป็นไงไปดู!!

Highlight ใต้โต๊ะทำงาน