Privacy Policy |

Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท atimemedia จำกัด ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญในข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวที่สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากท่าน และวิธีการที่ทางบริษัทใช้และคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศนั้น

นโยบายนี้จะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต (IP address) membership profile (ข้อมูลสมาชิก) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (Registration Form) ที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ และอื่นๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบการพัฒนาสินค้า บริการ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการโฆษณาของทางบริษัท

ความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหลายในนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันของเราตามที่แสดงข้อมูลไว้ที่นี่ โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับบริษัท ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆในนโยบายนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา ถ้าท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล ท่านอาจจะไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมบางอย่างได้ เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรม และการเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น การขอข้อมูล หรือการส่งอีเมลล์ให้เรา เป็นต้น

เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล

ตามที่ใช้อยู่ในนโยบายนี้ "ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นของส่วนบุคคล เช่น ชื่อของท่าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน และอีเมล์ เป็นต้น

เมื่อท่านให้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นตามข้อกำหนดทั้งหลายของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงสิทธิของท่านที่จำกัดให้เราใช้ข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลจากท่านเช่นเดียวกัน

เกี่ยวกับบุคคลที่สาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจำหน่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่บริษัทในเครือ GMM Grammy เพื่อจัดทำโปรโมชั่นควบคู่กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ หรือบริษัทที่จัดทำการวิจัยทางการตลาดเท่านั้น

ข้อมุลที่เราจัดเก็บ

ภายในเว็บไซท์เราจัดเก็บข้อมูลจากพื้นฐานดังต่อไปนี้

  1. แบบฟอร์มการร่วมสนุกในกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ ของบริษัทฯ
  2. การสอบถามผ่านอีเมล์หรือแบบฟอร์ม
  3. ระบบสมาชิก

รายการข้อมูลที่เราจัดเก็บ

  1. ชื่อ-นามสกุลของท่าน
  2. อีเมล์
  3. เบอร์โทรติดต่อ
  4. หมายเลขบัตรประชนชน

นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ เช่น IP address วันและเวลาที่ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา